جک های قلمی سری MAL

جک های قلمی سری MAL
جک های قلمی سری MAL

Description

Specification
How To Order
Free Consultation
Specification
قطر سیلندر
Bore mm
سایزسوراخ سیلندر
Port Size Inch
کورس استاندارد
Standard Storke mm
فشار کاری
Operating Pressure Bar
دمای کاری
Operating Temp ©
16M5*0.825-3009~1 Bar(70 ~ 50-)
20G 1/425-4009~1 Bar(70 ~ 50-)
25G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
32G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
40G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
How To Order
Free Consultation
Free technical advice
star_rate
مشخصات
طریقه سفارش
مشاوره رایگان
مشخصات
قطر سیلندر
Bore mm
سایزسوراخ سیلندر
Port Size Inch
کورس استاندارد
Standard Storke mm
فشار کاری
Operating Pressure Bar
دمای کاری
Operating Temp ©
16M5*0.825-3009~1 Bar(70 ~ 50-)
20G 1/425-4009~1 Bar(70 ~ 50-)
25G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
32G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
40G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
مشاوره رایگان

مشاوره رایگان فنی

فهرست