جک های قلمی سری MA

جک های قلمی سری MA
جک های قلمی سری MA

Description

قطر سیلندر
Bore mm
سایزسوراخ سیلندر
Port Size Inch
کورس استاندارد
Standard Storke mm
فشار کاری
Operating Pressure Bar
دمای کاری
Operating Temp ©
16M5*0.825-3009~1 Bar(70 ~ 50-)
20G 1/425-4009~1 Bar(70 ~ 50-)
25G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
32G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
40G 1/425-5009~1 Bar(70 ~ 50-)
star_rate

مشاوره رایگان فنی

فهرست